Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2744/19-12-2019) με θέμα: «Προβλήματα διαβίωσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ)»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι κ.κ. βουλευτές Θανάσης Παφίλης και Νίκος Παπαναστάσης με θέμα «Προβλήματα διαβίωσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ)», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Στο ΚΕΠΒ για τη διαβίωση των νεοσυλλέκτων οπλιτών χρησιμοποιούνται κατά βάση δύο κτήρια χωρητικότητας 400 ατόμων, καθώς και κτηριακό συγκρότημα των Μαγειρείων-Εστιατορίων 600 ανδρών. Τα υπόψη κτήρια παρέχουν άριστες συνθήκες διαβίωσης. Υφίστανται τέσσερα ακόμη κτήρια με θαλάμους, κατασκευής 1955 -1960, τα οποία όμως, επειδή δεν πληρούν τις ανάγκες διαβίωσης με σύγχρονες προδιαγραφές, παραμένουν ανενεργά.

Σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτελεί καθημερινή μέριμνα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές, από το διοικητικό και ιατρικό προσωπικό και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ενώ λειτουργεί κανονικά τμήμα πλυντηρίων και σιδερωτηρίων, με υπεύθυνο μόνιμο πολιτικό υπάλληλο.

 Επίσης, πραγματοποιούνται, από ιδιωτική εξειδικευμένη εταιρεία, μυοκτονίες και απεντομώσεις σε εξαμηνιαία βάση σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές.

 Σε ό,τι αφορά στην παρασκευή και διάθεση του συσσιτίου, εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), με ειδικότητα μάγειρα, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στο ΚΕΠΒ.

Τα μαγειρεία και τα εστιατόρια, επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από ιατρικό προσωπικό του ΚΕΠΒ και από κτηνίατρο του ΚΒΙΕΣ, χωρίς να έχουν διαπιστωθεί προβλήματα υγειονομικής φύσεως.

Τέλος, αναφορικά με την κάλυψη βασικών εξόδων των οπλιτών, αυτά υλοποιούνται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές (χρηματική αποζημίωση,  χορήγηση - χρέωση λοιπών ειδών) και ουδέποτε έχει αναφερθεί στη Διοίκηση του ΚΕΠΒ περιστατικό που να φανερώνει αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη παρατυπία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ