ΓΕΣ: Έκδοση Ενιαίων Καρτών Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΣ: Έκδοση Ενιαίων Καρτών Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Μέριμνα για το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό (Ενιαίες Κάρτες Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις Μελών Οικογενειών)

Όπως μας ενημερώνει η ΠΟΕΣ:

Με έγγραφο του το ΓΕΣ γνωρίζει ότι έχει σχεδιασθεί ηλεκτρονική εφαρμογή, για την έκδοση ενιαίων καρτών εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις για τα Μέλη Οικογενειών, με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΓΕΣ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών και αναμένεται η πλήρης εφαρμογή της εντός του Α' εξαμήνου του τρέχοντος έτους...

Διαβάστε αναλυτικά το υπόψη έγγραφο: