Προβλήματα με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προβλήματα με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Προβλήματα με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) και με θέμα: "Συνταξιοδοτικό Στρατιωτικών (Διπλάσιος Συντάξιμος Χρόνος)", διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας, αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο έως και πέντε έτη, σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους, όπως προβλέπει ο νόμος 4609/2019.

Πιο συγκεκριμένα σε έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με ημερομηνία 20/11/2019, γίνεται γνωστό ότι η προσμέτρηση του αυξημένου, χρόνου υπηρεσίας, στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22 παρ.2 του Ν.3865/2010 «Ο επανακαθορισμός των μονάδων και υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, στις οποίες λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές, γίνεται με ειδικό νόμο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Συντάγματος» και ο ανωτέρω Ν.4609/2019 δεν αποτελεί ειδικό Νόμο.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ έχει ευθύνες για την απάντηση του ΕΦΚΑ. Αφαιρεί το δικαίωμα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, μέχρι πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού. Έχει υποχρέωση να πάρει ξεκάθαρη θέση και να λύσει μια και καλή το πρόβλημα, ξεπερνώντας τα διάφορα προσχήματα περί ειδικού ή μη ειδικού νόμου, που στόχο έχουν να αφαιρέσουν το δικαίωμα από τα στελέχη της αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας, μέχρι πέντε έτη σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού;

Ο Βουλευτής
Παπαναστάσης Νίκος