Σε επερώτηση της σχετικής απάντησης, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με θέμα «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος» και σε συνέχεια της ερώτησης 3386/17-01-2020, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας σας αναφέρονται τα ακόλουθα:


1. Όπως είναι γνωστό κ. Υπουργέ, κάθε μήνα γίνονται κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ για κάθε τέκνο των Στελεχών των ΕΔ. Το εν λόγω βοήθημα αποδίδεται στα τέκνα με την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας τους, για γάμο και για σοβαρά θέματα υγείας, καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Η απόδοση των ΒΟΕΑ δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κράτους, ούτε του ΥΠΕΘΑ. Άρα δεν είναι δαπάνη ή δωρεάν βοήθημα του ΜΤΣ ή του ΥΠΕΘΑ, αλλά χρήματα που παρακρατήθηκαν από τα Στελέχη, κάθε μήνα και για κάθε τέκνο τους, που σημαίνει ότι υπάρχουν στο ΜΤΣ.

Κατόπιν τούτων επερωτάσθαι κ. Υπουργέ:

Γιατί δεν αποδίδεται το βοήθημα μετά το 18° έτος της ηλικίας τους στα τέκνα των Στελεχών, μετά από αιτιολογημένη αίτηση τους ακόμα και για ανάγκες σπουδών, καθότι το εν λόγω βοήθημα δεν επιβαρύνει κανένα προϋπολογισμό;