ΜΤΣ: Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ μηνός Νοεμβρίου 2019 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ)

ΜΤΣ: Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ μηνός Νοεμβρίου 2019 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ)


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τα εξής :

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αιτήσεις τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης» το αργότερο μέχρι 14-02-2020 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 04-03-2020.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Με την ένδειξη «Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ»

Αθήνα, 04 Φεβ 2020

Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ