Σας γνωρίζεται ότι σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ΚΕΔΑ καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος παραθερισμού του Προσωπικού της ΠΑ για το έτος 2020, καθορίζονται τα εξής:

α. Οι δικαιούχοι παραθερισμού ανά ΚΕΔΑ είναι οι παρακάτω:


β. Τα στελέχη που υπηρετούν στο εξωτερικό και δεν έχουν επαναπατριστεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αρχικής υποβολής αιτήσεων παραθερισμού, δεν δύνανται να παραθερίσουν το τρέχον έτος...

Διαβάστε την συνέχεια: