Κρίσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών Ελληνικής Αστυνομίας


Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αντιστρατήγου ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων:

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω είκοσι εννέα (29) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές:

1. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ Κωνσταντίνος

2. ΤΣΙΑΡΑΣ Λάμπρος

3. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ Ιωάννης

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

5. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

6. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος

7. ΧΑΛΚΙΑΣ Αθανάσιος

8. ΜΑΡΚΟΥ Σωτήριος

9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος

10. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Αριστείδης

11. ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ Σωτήριος

12. ΠΟΛΥΖΟΣ Δημήτριος

13. ΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος

14. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

15. ΣΟΥΡΤΖΗΣ Διαμαντής (Υπ. Γρ.)

16. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

17. ΛΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος

18. ΛΑΓΟΣ Βασίλειος

19. ΓΚΡΙΖΗΣ Γεώργιος

20. ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

21. ΖΗΚΑΣ Θωμάς

22. ΚΡΙΕΡΗΣ Δημήτριος

23. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ (Υπ. Γρ.)

24. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ Παρασκευάς

25. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ Κωνσταντίνος

26. ΑΣΒΕΣΤΑΣ Αθανάσιος

27. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος

28. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος

29. ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος