Στρατός Ξηράς: Χαμός από Παραιτήσεις - Απολύσεις Επαγγελματιών Οπλιτών

Στρατός Ξηράς: Χαμός από Παραιτήσεις - Απολύσεις Επαγγελματιών Οπλιτών


1. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΠΖ) Παπαδόπουλου Ευάγγελου του Αθανασίου, με ΑΜ: ΕΠΟ12551/11, ΣΑ: 14900037206, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1494531024/9-10-19 ). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

2. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης της ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΤΘ) Ρούση Μαρίας του Αντωνίου, με ΑΜ: ΕΠΟ23055/17, ΣΑ: 15500038911, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1571191463/15-10-19). Την απόλυση της παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή της, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

3. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΜΧ) Λυρίτση Κωνσταντίνου του Γεωργίου, με ΑΜ: ΕΠΟ23044/17, ΣΑ: 14700172510, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9612277691/15-10-19). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

4. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΜΧ) Πραζιούτη Γεωργίου του Αθανάσιου, με ΑΜ: ΕΠΟ20769/16, ΣΑ: 13400154105, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1051206211/18-10-19). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

5. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΠΒ) Καλπακίδη Αθανασίου του Χρήστου, με ΑΜ: ΕΠΟ04779/10, ΣΑ: 13300000605, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2536109691/18-10-19 ). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

6. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΠΖ) Ρέππα Απόστολου του Ιάσωνα, με ΑΜ: ΕΠΟ19468/14, ΣΑ: 15400265709, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9716912011/18-10-19 ). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

7. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΚΔ) Κλαζίδη Ιάκωβου του Βασιλείου, με ΑΜ: ΕΠΟ22706/17, ΣΑ: 15200012007, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 4836937115/24-10-19). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

8. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΠΖ) Σπηλιάδη Λάμπρου του Μιχαήλ, με ΑΜ: ΕΠΟ10475/11, ΣΑ: 10100171499, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:5623663819/4-11-19). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

9. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΠΖ) Τσόγκα Σωκράτη του Φιλίππου, με ΑΜ: ΕΠΟ15167/12, ΣΑ: 12700083706, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:7489312797/4-11-19). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

10. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης της ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΥΓ) Τσακίρη Παρθένας του Στεφάνου, με ΑΜ: ΕΠΟ13577/12, ΣΑ: 15500027299, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 7597125141/6-11-19). Την απόλυση της παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

11. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΤΘ) Παριάρου Ιωάννη του Ανδρέα, με ΑΜ: ΕΠΟ13075/11, ΣΑ: 10200115204, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1221026047/12-11-19 ). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

12. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΠΖ) Μαυρίδη Νικόλαου του Χρήστου, με ΑΜ: ΕΠΟ22794/17, ΣΑ: 15100007911, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 4311052111/22-11-19). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

13. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης της ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΠΖ) Τουλούπη Κατερίνας του Χρήστου, με ΑΜ: ΕΠΟ18880/14, ΣΑ: 13000010904, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1153263861/22-11-19). Την απόλυση της παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή της, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

14. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΠΖ) Στεριανέλη Δημητρίου του Γρηγορίου, με ΑΜ: ΕΠΟ20334/16, ΣΑ: 15300913905, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8653791194/29-11-19 ). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

15. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης της ΕΠ.ΟΠ. Λοχία (ΠΖ) Τρέγκα Γότσου Ελένης του Γεωργίου, με ΑΜ: ΕΠΟ18456/14, ΣΑ: 13200021104, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 3753736243/29-11-19). Την απόλυση της παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή της, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

16. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΤΘ) Λεοντή Σεραφείμ του Παναγιώτη, με ΑΜ: ΕΠΟ13220/11, ΣΑ: 14700034206, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1595518888/3-12-19 ). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ και του άρθρου 28, του ν.4305/14.

17. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχία (ΠΒ) Γαλανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, με ΑΜ: ΕΠΟ05007/10, ΣΑ: 13700017205, (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:3412232245/18-12-19). Την απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1ζ και 3, του άρθρου 13, του ν.2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3036/2002, το ν.3648/2008 και το ν.4302/14, του άρθρου 52, του 4105/60 ν.δ. και του άρθρου 28, του ν.4305/14.