Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 14-01-2020 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 και του άρθρου 91 του ν. 3883/2010:

Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν. 2439/1996, σε Ταγματάρχες κατ' εκλογή οι παρακάτω Λοχαγοί Όπλων και Σωμάτων, οι οποίες καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2019-2020 ως «ευδοκίμως τερματίσασες τη σταδιοδρομία τους», της
προαγωγής τους λογιζόμενης από 15-12-2019:

α. Πεζικού Καλογεροπούλου Ελένη του Αποστόλη ΑΜ:58070
β. Διαβιβάσεων Γεωργουδάκη Ευαγγελία του Νικολάου ΑΜ:58919
γ. Διαβιβάσεων Λόξα Σοφία του ΚωνσταντίνουΑΜ:58951
δ. Διαβιβάσεων Μαστροπαναγιωτοπούλου Βασιλικήτου Γερασίμου ΑΜ:60151
ε. Υλικού Πολέμου Σαββοπούλου Βασιλική του Αφεντούλη ΑΜ:60247
στ. Υγειονομικού Τσαούση Μαρία του Δημητρίου ΑΜ:58158
ζ. Υγειονομικού Δημουλά Χρυσή του Δημητρίου ΑΜ:59215
η. Υγειονομικού Ελευθεριάδου Θεοδοσία του ΓεωργίουΑΜ:60278
θ. Υγειονομικού Καρελλά Νικολέττα του Ηλία ΑΜ:60296
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1239042/
10-01-2020).

 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 14-01-2020 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996, του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 και του ν. 4361/2016: προάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ (1) και 5β του άρθρου 21 του ν.2439/1996 σε Ταγματάρχης ο Λοχαγός Ιππικού Τεθωρακισμένων Αθανασέρης Αλέξανδρος του Μιλτιάδη ΑΜ:54347 ο οποίος συμπλήρωσε 35ετία και κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, της προαγωγής του λογιζομένης από 28-5-2019 που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Λοχαγών Όπλων έτους 2019-2020, με το από 06-06-2019 π.δ. (Γ΄ 1094, ΕΔΥΕΘΑ 86/2019) (Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1239041/10-01-2020).