Κύρωση Τελικών Πινάκων Ονομασίας Επαγγελματιών Οπλιτών


«Κύρωση Τελικών Πινάκων Ονομασίας Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2019»

1. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 2, του 292/12- 9-2001 π.δ.:

α. Ονομάζονται Επαγγελματίες Οπλίτες, οι παρακάτω:

(1) Πυροβολικού Τζουμακίδου Μαρία του Στεφάνου, με ΑΜ: ΕΠΟ23774/00, ΣΑΘΕΚ: 13802090702, με ημερομηνία κατάταξης την 14 Οκτωβρίου 2019.

(2) Υλικού Πολέμου Ζήκου Χαρίκλεια του Δημητρίου, με ΑΜ: ΕΠΟ23775/00, ΣΑΘΕΚ: 12300072003, με ημερομηνία κατάταξης την 14 Οκτωβρίου 2019.

β. Οι παραπάνω Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται στα Όπλα – Σώματα του Στρατού Ξηράς με βαθμό ονομασίας Στρατιώτη