Η ΠΟΕΣ φέρνει στη δημοσιότητα έγγραφο της ΔΥΓ/ΓΕΣ με θέμα: «Υγειονομική Περίθαλψη (Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Έτους 2020)»

Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (β) σχετικού, ότι καίτοι έχουν παρέλθει 18 ημέρες από την έναρξη της θεώρησης των Βιβλιαρίων Νοσηλείας (ΒΝ) έτους 2020, μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των στελεχών δεν πραγματοποίησε αυτή...

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο: