Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης σε 24ωρη Υπηρεσία


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΕλλΗΝΙΚΗ  ΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 12/03/2020
Των:  Κυριάκου Βελόπουλου, Πρόεδρο Κόμματος, βουλευτή Λάρισας Κωνσταντίνου Χήτα, βουλευτή Β ́ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Καταβολή αποζημίωσης έναντι νυχτερινής υπηρεσίας στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων διαμαρτύρεται, καθώς, σχεδόν τρία χρόνια μετά την ψήφιση του Ν. 4472/2017, όπου προβλέπεται ειδική αποζημίωση για πιστοποιημένη εργασία κατά τις βραδινές ώρες, δυστυχώς, ενώ εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, δεν παίρνει καμία αποζημίωση.

Και μάλιστα, από την ψήφιση του ως άνω νόμου και μετά, κόπηκε και η αποζημίωση, που προβλεπόταν για την εργασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πρόσφατα, μάλιστα, απέστειλαν οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών σε όλους τους βουλευτές σχετικό υπόμνημα, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν δίνονται, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, τα ανωτέρω εγκεκριμένα ποσά στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων;
2. Πόσους στρατιωτικούς αφορά η ως άνω διάταξη;
3. Πόσο είναι το συνολικό ύψος της ως άνω αποζημίωσης έναντι νυχτερινής υπηρεσίας, ανά έτος;
4. Έχετε πρόθεση να άρετε την ως άνω αδικία, που υφίστανται οι στρατιωτικοί και αν ναι, με ποιο τρόπο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κυριάκος Βελόπουλος
Κωνσταντίνος Χήτας