Το ΓΕΣ ζητά από τους Εφέδρους να ενημερώσουν τα ατομικά τους στοιχεία


Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ανεβάσει στο επίσημο site του την εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής των εφέδρων του Στρατού ξηράς

Η Διεύθυνση Επιστράτευσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής, ανέπτυξε μια νέα εφαρμογή ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Αποστολής – Ειδοποίησης Εφέδρου (e-mail/newsletter), η οποία καθιστά την επικοινωνία με το εφεδρικό προσωπικό συνεχή και άμεση. Σκοπός της νέας εφαρμογής είναι η:

•Επικαιροποίηση των ατομικών στοιχείων των Εφέδρων από τους ίδιους.

•Ανάρτηση από την Υπηρεσία αδιαβάθμητων ανακοινώσεων ή εγγράφων και η δυνατότητα ανάγνωσης από τους Εφέδρους – χρήστες.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω νέας ξεχωριστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://efedros.army.gr

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής ΕΔΩ: https://efedros.army.gr/files/efedros%20user%20manual.pdf