Ανησυχούν οι Στρατιωτικοί - Σημαντικό έγγραφο της ΠΟΕΣ

Ανησυχούν οι Στρατιωτικοί - Σημαντικό έγγραφο της ΠΟΕΣ


Σύμφωνα με έγγραφο, της ΠΟΕΣ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μεταφέρετε η μεγάλη ανησυχία των Στρατιωτικών, για τα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του COVID-19.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της ΠΟΕΣ προς το ΥΠΕΘΑ:

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση Προσωπικού – Αντίδραση Μονάδων

1. Με το παρόν έγγραφό μας επιτρέψτε μας να σας μεταφέρουμε την ανησυχία μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας για το γεγονός ότι, παρότι εδώ και ημέρες εκδόθηκαν οδηγίες – δγές από τους αρμόδιους φορείς των Γενικών Επιτελείων, που αφορούν στα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του COVID-19, εντούτοις δεν έχουν εισέτι ενημερωθεί.

2. Περαιτέρω, με το ως άνω πρόσχημα ότι Διοικήσεις δεν έχουν ενημερωθεί επισήμως και υπηρεσιακώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να ενεργούν κατά βούληση και πέραν των αυστηρώς καθοριζομένων από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με αποτέλεσμα το προσωπικό να βρίσκεται σε σύγχυση και αγωνία.

3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση πλέον γίνεται αφ΄ ενός με δημοσιοποίηση όσον το δυνατόν περισσοτέρων οδηγιών/κατευθύνσεων, προς αποφυγή δια ζώσης επαφής των προσώπων και αφ΄ ετέρου με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και επίλυση του θέματος, θεωρώντας ότι στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε πολλές ενέργειες οφείλονται να θεωρούνται δεδομένες και άμεσες, παρακάμπτουσες το τυπικό πρωτόκολλο.

ΠΗΓΗ