Ελληνικός Στρατός και ερπυστριοφόρα οχήματα: Οι δυνητικές επιλογές και η ευκαιρία της εγχώριας λύσης

Ελληνικός Στρατός και ερπυστριοφόρα οχήματα: Οι δυνητικές επιλογές και η ευκαιρία της εγχώριας λύσηςΚατά γενική ομολογία τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού και Μάχης (ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ) του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ), στην κατάσταση που είναι σήμερα, δεν ανταποκρίνονται στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Είναι μεγάλα σε ηλικία και τεχνολογικά ξεπερασμένα. Μόνο τα «Λεωνίδας» θα μπορούσαν, φυσικά μετά από αναβάθμιση, να διατηρηθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο για 15-20 χρόνια.

Επιλογές αναβάθμισης υπάρχουν και για τα M-113, αν αυτό τελικά κρίνει ορθό ο ΕΣ, αλλά άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί η σταδιακή αντικατάσταση τους.

 (Για τα τεθωρακισμένα οχήματα του ΕΣ και τα προβλήματα παλαιότητας και επιχειρησιακής απαξίωσης που αντιμετωπίζουν μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο)

ΠΗΓΗ