Παράπονα Στρατιωτικών για την κατάσταση των οικημάτων στην 110ΠΜΈγγραφο της ΕΣΠΕΛ προς τον Α.Δ.Φ Λάρισας με θέμα παράπονα Στρατιωτικών για την κατάσταση των οικημάτων στην 110ΠΜ

ΠΡΟΣ:      Α.Δ.Φ Λάρισας                                                                                 Αρ. Πρωτ. 28/2020
                 
                                                                                                                                Λάρισα 24 Μαϊ 2020
ΚΟΙΝ:       Μέλη Ε.Σ.Π.Ε.Λ.
                 Μ.Μ.Ε

ΘΕΜΑ:     Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ
 
        1.  Σας αναφέρουμε ότι, στο πλαίσιο της υγιείς θεσμικής εκπροσώπησης των μελών μας που υπηρετούν στην φρουρά Λάρισας, καταγράφουμε και σας ενημερώνουμε διαρκώς για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη μας, λαμβανομένου των δυνατοτήτων της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τους.

2. Ως ένα από τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, που εντοπίσαμε το τε-λευταίο χρονικό διάστημα καταγράφοντας πληθώρα διαμαρτυριών από συναδέλφους μας, αφορά τις συνθήκες στέγασης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας σε Στρατιωτικά οικήματα (ΟΣΕΑΑΥ) της 110ΠΜ.


3. Στις εν λόγω κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω της παλαιότητας τους έχουν παρατηρηθεί βλάβες στο υδραυλικό και στο ηλεκτρολογικό δίκτυο τους, με έντονα τα σημάδια της υγρασίας στην τοιχοποιία τους.

4. Το γεγονός αυτό, εξανάγκασε αρκετά στελέχη που ενώ διατηρούσαν προϋποθέσεις στέγασης στα παραπάνω οικήματα, να μην αποδεχτούν εν τέλει την απόφαση της υπηρεσίας για την εκεί εγκατάσταση της οικογενείας τους, επιλέγοντας την ιδιαίτερα κοστοβόρα λύση ενοικίασης κατοικίας στην πόλη της Λάρισας.

5. Όσα δε στελέχη επέλεξαν να αποδεχτούν την στέγαση της οικογενείας τους στα ανωτέρω οικήματα, εξ ανάγκης διέθεσαν ένα σεβαστό ποσό από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, προκειμένου η εγκατάσταση να καταστεί κατοικήσιμη και ασφαλής.

6. Κατόπιν των παραπάνω και από την στιγμή που η εποχή ενδείκνυται για τέτοιου είδους εργασίες (συντήρηση εγκαταστάσεων), προτείνουμε με μέριμνα της διαχείρισης που παρακολουθεί τα Στρατιωτικά οικήματα να καταγραφούν οι βλάβες στο σύνολο τους, ώστε να δρομολογηθούν περεταίρω ενέργειες αποκατάστασης τους.

 7. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και για τις ενέργειές σας.

 8. Χειριστής θέματος, Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ ΕΣΠΕΛ: Ανχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλέφ. 6936158679.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ντιντιός Θωμάς
Σγός (ΤΤΗ)
6983509548

Ο Γεν. Γραμματέας

Ξανθόπουλος Ιωάννης
Ανθστής (ΕΑΦμΣ)
6983504260