Ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΗΠ Ταγματάρχης Γιώργος Θεοδώρου στον ALFA TV Έβρου

Ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΗΠ Ταγματάρχης Γιώργος Θεοδώρου στον ALFA TV Έβρου
Ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΗΠ Ταγματάρχης Γιώργος Θεοδώρου στον ALFA TV Έβρου