Στρατός Ξηράς: Τακτικές Κρίσεις Υπαξιωματικών

BREAKING NEWS

[getBreaking results="10" label="Ω"]

Στρατός Ξηράς: Τακτικές Κρίσεις Υπαξιωματικών
Α Π Ο Φ Α Σ Η Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωματικών Έτους 2020 - 2021
ΑΔΑ: 614Ε6-ΚΣ2 ΕΔΥΕΘΑ: 61

Άρθρο μόνο

1. Την κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ.445/74, των παρακάτω πινάκων τακτικών ετήσιων κρίσεων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ):...

Δείτε την σχετική απόφαση: