Αποστρατείες Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς

Αποστρατείες Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους παρακάτω:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ(1) του άρθρου 21 του ν.2439/96 τον Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Γκρίντζαλη Δημήτριο του Λεωνίδα ΑΜ:48413 που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Καβάλα, ο οποίος συμπλήρωσε 35ετία και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2019-2020 στο βαθμό του Ταγματάρχη ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του.

β. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 4ε και 4γ(4) του άρθρου 21 του ν.2439/96 τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης, συμπλήρωσαν 35ετία και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις 2019-2020 στο βαθμό του Ταγματάρχη ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

(1) Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Πυλαρινό Διονύσιο του Θεοδοσίου ΑΜ:52134 που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα.

(2) Μουσικού Χασούρη Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:54166, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Χοφ-Σάλε Γερμανίας.

γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4ε του άρθρου 21 του ν.2439/96 τις παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίες καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2019-2020 στο βαθμό του Λοχαγού ως ευδοκίμως τερματίσασες τη σταδιοδρομία τους:

(1) Διαβιβάσεων Λόξα Σοφία του Κωνσταντίνου ΑΜ:58951, που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Αννόβερο Γερμανίας.

(2) Διαβιβάσεων Μαστροπαναγιωτοπούλου Βασιλική του Γερασίμου ΑΜ:60151, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αμαλιάδα Ηλείας.

(3) Υλικού Πολέμου Σαββοπούλου Βασιλική του Αφεντούλη ΑΜ:60247, που γεννήθηκε το έτος 1965 στον Τράγιλο Σερρών.

(4) Υγειονομικού Δημουλά Χρυσή του Δημητρίου ΑΜ:59215, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Καρδίτσα.

(5) Υγειονομικού Ελευθεριάδου Θεοδοσία του Γεωργίου ΑΜ:60278, που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Βέροια.

(6) Υγειονομικού Καρελλά Νικολέττα του Ηλία ΑΜ:60296, που γεννήθηκε το έτος 1965 στους Αγριανούς Λακωνίας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.