Στρατός Ξηράς: Οι Συνταγματάρχες που τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)

Στρατός Ξηράς: Οι Συνταγματάρχες που τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)
ΑΠΟΦΑΣΗ Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων ΑΔΑ: 66ΨΗ6-ΣΗ0 ΕΔΥΕΘΑ: 58

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Θέτουμε:

α. Εκτός Οργανικών Θέσεων από 12-03-2020, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2020-2021, τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων οι οποίοι κρίθηκαν στο βαθμό του Συνταγματάρχη για δεύτερη φορά ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» και επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων,...Διαβάστε την σχετική απόφαση: