Παναγιωτόπουλος για στελέχη ΕΔ: Νυχτερινή αποζημίωση - Αποζημίωση Φύλλων Πορείας (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Παναγιωτόπουλος για στελέχη ΕΔ: Νυχτερινή αποζημίωση - Αποζημίωση Φύλλων Πορείας (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Ευαγγελία Λιακούλη με θέμα «Ρύθμιση αποζημιώσεων στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, επαναλαμβάνω ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και θεσμοθετημένων αποζημιώσεων στελεχών, ανήκουν στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Αναφορικά με την έκδοση του νέου ΠΔ για τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης στο ποσό των 40€, το ΥΠΟΙΚ έχει προβεί στη σύνταξη του σχεδίου ΠΔ, που προβλέπεται από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4336/2015, για την αναμόρφωση των δαπανών μετακίνησης των στελεχών των ΕΔ.

Σχετικά με την καθυστέρηση στην έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, σύμφωνα με το ν.4472/2017, το μισθολόγιο των στελεχών των ΕΔ, είναι ειδικό και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίστηκε η παράγραφος Δ' του άρθρου 127 του ως άνω νόμου, με την οποία χορηγήθηκε ειδική αποζημίωση σε ένδειξη αναγνώρισης ότι, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, τα στελέχη προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες. Είναι προφανές ότι η άρνηση του ΥΠΟΙΚ μέχρι σήμερα για την υπογραφή της οικείας ΚΥΑ, οφείλεται σε λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο ΜΠΔΣ των ετών 2019 - 2022.

Παρά ταύτα και στα πλαίσια της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι η άμεση προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα. Τυχόν πρόταση αναδρομικής ισχύος της απόφασης δεν είναι εφικτή γιατί προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/1978 (Α' 232).

Σε ό,τι αφορά στη καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων στα στελέχη των ΕΔ, σύμφωνα με την γραμματική διατύπωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017(ΦΕΚ Α' 74), διάταξη με την οποία θεσπίστηκε και για τους στρατιωτικούς ειδική αποζημίωση ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, αλλά και την Εγκύκλιο οδηγιών του ΥΠΟΙΚ με Αρ.πρ.οικ.52259/ΔΕΠ/19-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ):