Λύνεται με νομοθετική ρύθμιση το πρόβλημα των ΑΣΣΥ

Λύνεται με νομοθετική ρύθμιση το πρόβλημα των ΑΣΣΥΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6059/29-04-2020) με θέμα: «Κρίσεις αξιωματικών που προέρχονται από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών που έχουν καταταγεί το έτος 1990»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Κρίσεις αξιωματικών που προέρχονται από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών που έχουν καταταγεί το έτος 1990», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:


Με το άρθ. 37 του ν.4494/17, περιλήφθηκαν στην περιοριστική εφαρμογή των διατάξεων περί κρίσεων και προαγωγών του ν.2439/96, ως ευνοϊκότερων, και οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ, που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2015, δηλαδή Αξιωματικοί που κατατάχθηκαν και το έτος 1990.

Από την ως άνω ρύθμιση εξέλειπε ρητή πρόβλεψη του χρόνου προσμέτρησης και υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους, αντιστοίχως όπως ισχύει για τους καταταγέντες από 1/1/88 έως 31/12/89.

Για τον εν λόγω υπολογισμό, για τον οποίο κρίθηκε ότι προκύπτει ασάφεια, βρίσκεται σε νομοτεχνική επεξεργασία πρόταση νομοθετικής ρύθμισης θεραπείας της, προκειμένου να καταστεί πρόδηλη η διαδικασία υπολογισμού των προαναφερθέντων ετών υπηρεσίας κατ’ αντιστοιχία με τους Αξιωματικούς ίδιας προέλευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2014.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ