Το νέο μισθολόγιο τιμωρεί και τα τέκνα των Στρατιωτικών;

Το νέο μισθολόγιο τιμωρεί και τα τέκνα των Στρατιωτικών;


Η ΕΣΠΕΗΠ ζητά, με έγγραφό της, παρέμβασή για τη Χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) Τέκνων ε.ε. και ε.α Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Τονίζει ότι, μετά την μείωση που υπέστησαν τα στελέχη με την εφαρμογή από την 1/1/2017 του νέου μισθολογίου, βλέπουν να τιμωρούνται και τα παιδιά τους μην λαμβάνοντας τα ποσά που δικαιούνται, για τα οποία οι γονείς τους καταβάλλουν κρατήσεις για 25 έτη!

Δείτε το σχετικό έγγραφο: