ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΙΛΟ EUROMEDICA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΙΛΟ EUROMEDICA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τα Διαγνωστικά Κέντρα EUROMEDICA επ’ ωφέλειά των μελών της , η προσφορά υπηρεσιών από τα παραπάνω Διαγνωστικά Κέντρα θα γίνεται με την επίδειξη της κάρτας μέλους .

Συνημμένα σας υποβάλλουμε την αναλυτική προσφορά .
       
Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης θα συνεχίσει να δείχνει έμπρακτα ότι είναι πραγματικά δίπλα στο συνάδελφο.

Για το
Διοικητικό Συμβούλιο