«Αερομαχία» για την εκπαίδευση των πιλότων της ΠΑ-Προτάσεις για αναβάθμιση υποδομών στην 120 ΠΕΑ


Οι προτάσεις Καναδά και Ισραήλ για την ανάληψη του έργου συντήρησης και ανανέωσης των εκπαιδευτικών αεροσκαφών στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα

Καναδάς και Ισραήλ ερίζουν για την εκπαίδευση των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, έχοντας καταθέσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, την οποία φιλοδοξούν να μετεξελίξουν σε διεθνές αεροπορικό κέντρο.

του Μάκη Πολλάτου-pollatos@protothema.gr

Το βασικό πρόβλημα από το οποίο εκκινεί η αναζή­τηση λύσης είναι ότι τα σημερινά αεροσκάφη με τα οποία ξεκινά και ολοκληρώνεται η εκπαίδευση των ιπτάμενων αξιωματικών της Πολεμικής Αερο­πορίας -προτού μετακινηθούν σε πολεμικές μοίρες και εκ­παιδευτούν σε αεροσκάφη τύπου F-16 και Mirage- έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα είτε θεωρούνται πεπαλαιωμέ­να. Έτσι, πολλά από τα Τ-6Α TexanII, τα υφιστάμενα αμερι­κανικής προέλευσης μονοκινητήρια turbo propρ αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας για το στάδιο της αρχικής εκπαί­δευσης, είναι καθηλωμένα λόγω έλλειψης υποστήριξης και ανταλλακτικών. Από την άλλη, τα επίσης αμερικανικής κατα­σκευής δικινητήρια εκπαιδευτικά αεροσκάφη Τ-2Ε Buckeye, με τα οποία ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους οι Ίκαροι και οι νέοι ανθυποσμηναγοί, είναι σε υπηρεσία πάνω από 40 χρόνια. Από τον στόλο των 40 αεροσκαφών προκεχωρημένης εκπαίδευσης Τ-2Ε εκτιμάται ότι είναι λιγότερα από 10 αυτά που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των νέων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας. Η κατάσταση των εκπαιδευτικών αεροσκαφών, κυρίως λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης των διαθέσιμων κονδυλίων για την αγορά ανταλλακτικών και την υποστήριξή τους, καθυστερεί τον «εθισμό» των χειριστών σε συνθήκες πτήσης, αφού οι διαθέσιμες ώρες είναι λιγότερες, με αποτέ­λεσμα να επιβραδύνεται η απόδοση των πιλότων στις πολε­μικές μοίρες. Εκτιμάται ότι σήμερα περίπου 50 ιπτάμενοι αξιωματικοί που θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρώσει την πτητική τους εκπαίδευση δεν έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα των «top gun» πιλότων λόγω των καθηλωμένων εκπαι­δευτικών αεροσκαφών.

Η καναδική εταιρεία CΑΕ εδώ και περίπου δύο χρόνια έχει καταθέσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας διάφορες εναλλα­κτικές προτάσεις για την ανάληψη του έργου της εκπαίδευσης αέρος, που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των Τ-2Ε Buckeye με νέα αεροσκάφη JetΜ-346, με παράλληλη συντή­ρηση και αποκατάσταση αριθμού αεροσκαφών Τ-6Α Texan, προσφορά εξομοιωτών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης εδάφους, παροχή ανταλλακτικών, αλλά και εκπαίδευση των τεχνικών και των εκπαιδευτών της Πολεμικής Αεροπορίας. Η καναδική πλευρά προτείνει διακρατική συμφωνία με χρημα­τοδότηση που ξεκινά από 70 εκατ. ευρώ τον χρόνο για σύμ­βαση 20 ετών.

Το πακέτο των Ισραηλινών

Περίπου στο 1,4 δισ. σε βάθος 20 ετών ανέρχεται και η πρό­ταση της ισραηλινής εταιρείας Elbit η οποία παρουσιάστηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Οι Ισραηλινοί προσφέρουν επίσης ένα πακέτο που περιλαμβάνει συντήρηση των μονοκινητήριων αεροσκαφών Τ-6, νέο εκπαιδευτικό αεροσκάφος προκεχω­ρημένης εκπαίδευσης (αν και δεν έχουν δεσμευτεί ότι θα πρόκειται για το ιταλικής κατασκευής Μ-346 που προσφέρουν οι Καναδοί), προσομοιωτές πτήσης, πακέτο ανταλλακτικών για συγκεκριμένες ώρες πτήσης ετησίως, αλλά και εκπαίδευ­ση τεχνικών και εκπαιδευτών της Πολεμικής Αεροπορίας στον νέο τύπο αεροσκάφους που θα αντικαταστήσει το Τ-2.

Οι Καναδοί επιχειρηματολογούν ότι η CΑΕ έχει εμπειρία 71 ετών στην αεροπορική εκπαίδευση, λειτουργούν ήδη ένα διεθνές κέντρο πτητικής εκπαίδευσης πιστοποιημένο από το ΝΑΤΟ όπου εκπαιδεύονται περίπου 100 πιλότοι ετησίως και φιλοδοξούν να μετατρέψουν την 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, όπου θα μπο­ρούν να εκπαιδεύονται πιλότοι από γειτονικές στην Ελλά­δα χώρες, κάτι που θα σημάνει επιπλέον έσοδα και από­σβεση μέρους του κόστους της επένδυσης.

Αλλά και οι Ισραηλινοί υπόσχονται ότι αν αναλάβουν τη συντήρηση των μονοκινητήριων Τ-6, παραλλήλως με τη δι­άθεση νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών, θα συμβάλουν στη βελτίωση της αεροπορικής εκπαίδευσης των Ικάρων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να γίνει η Καλαμάτα διεθνές κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης. Ισχυρό επιχείρημα των Ισραηλινών είναι οι καλές σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια και η συνεκπαίδευση πιλότων της Ελληνικής Πολεμι­κής Αεροπορίας σε κοινές ασκήσεις με την Πολεμική Αερο­πορία του Ισραήλ. Άλλωστε, οι πιλότοι των δύο χωρών θεω­ρούνται από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο.

Οι Καναδοί υπογραμμίζουν ότι αν αναλάβουν τη συντή­ρηση των 40 ελληνικών εκπαιδευτικών αεροσκαφών Τ-6, εγγυώνται για διαθεσιμότητες τουλάχιστον 80% ώστε η εκ­παίδευση των νέων Ικάρων να συνεχίζεται απρόσκοπτα, σημειώνουν ότι είναι μία χώρα η οποία δεν πουλά όπλα στην Τουρκία, ενώ επισημαίνουν ότι έχουν αποκλειστική συνερ­γασία με τον ιταλικό κολοσσό της Leonardo, ο οποίος κατασκευάζει τα νέου τύπου αεροσκάφη Jet Μ-346.

Στο παρελθόν προτάσεις για την ανάληψη της συντήρησης των αεροσκαφών αρχικής εκπαίδευσης Τ-6 της Πολεμικής Αεροπορίας, πακέτο με προσφορά εκπαιδευτικών Jet που θα αντικαταστήσουν τα Τ-2 είχαν κάνει και οι Βρετανοί, ενώ και οι Ιταλοί της Leonardo (μητρική εταιρεία που περιλαμβάνει τις Agusta, Aermacchi, Oto Melara) είχαν εισηγηθεί την πώ­ληση των αεροσκαφών Μ-346 για την προκεχωρημένη εκπαίδευση των Ικάρων.

Σε αυτή τη χρονική φάση, της έξαρσης της τουρκικής επιθετικότητας και του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων, απαντώντας και στα θέματα που θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον από τη μειωμένη διαθε­σιμότητα των εκπαιδευτικών αεροσκαφών, δύο από τα βα­σικά ζητήματα είναι το μέχρι πού φτάνει η τσέπη των Ελλή­νων φορολογουμένων και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και οι ισορροπίες που θα επιλέξει η κυβέρνηση ανάμε­σα σε μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και μια γειτονική χώρα όπως το Ισραήλ, από την οποία η Αθήνα μπορεί να επιλέξει να «αγοράσει» ασφάλεια.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]