Αλκ. Στεφανής: Ξεκάθαρος για ΝΙΜΙΤΣ και 424 ΓΣΝΕ


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Καταγγελίες για ύποπτη δρομολόγηση αλλαγής χρήσης των νοσοκομείων Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και 424 Γ.Σ.Ν.Ε.», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) παραχώρησε στο Ελληνικό Δημόσιο από 27.03.2020 έως και 24.06.2020 τις εγκαταστάσεις όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας και της συνεπακόλουθης ανάγκης νοσηλείας ασθενών με κορωνοϊό (COVID-19), σύμφωνα με την παρ. 1 του τεσσαρακοστού πέμπτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) και την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21170/27 Μαρ 20 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 1075). 

Το ΥΠΕΘΑ εξετάζει και επεξεργάζεται προτάσεις δωρεών ιδιωτικών φορέων προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση των στρατιωτικών νοσοκομείων, ώστε να επιτελούν αποτελεσματικότερα την αποστολή τους.

Επί του παρόντος δεν υφίστανται σχέδια για μελλοντική χρησιμοποίηση του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής - υγειονομικής κρίσης, πολλώ δε μάλλον για αλλαγή χρήσης των δύο νοσοκομείων.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ