ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ ΜΙΚΡΟΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ ΜΙΚΡΟΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Αιγαίο είναι η καρδιά της Ελλάδας και τυχόν απώλεια έστω και μέρους του , θα αποτελέσει την απαρχή  μεγάλων δεινών για το ελληνικό κράτος.  Το Αιγαίο  όπως είναι γνωστό απειλείται εδώ και χρόνια από την τουρκική επεκτατική πολιτική . Δυστυχώς  όμως απειλείται και από την διαχρονική  αδιαφορία του κεντρικού κράτους των Αθηνών. 

2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Φυσικά  δεν μιλάω για τα μεγάλα νησιά του  Αιγαίου στα οποία το κράτος έχει πραγματοποιήσει έργα υποδομής και έχει βοηθήσει την ανάπτυξή τους, αλλά μιλάω για τα μικρονήσια του Αιγαίου μας των οποίων ο πληθυσμός συνεχώς μειώνεται, αφού οι νέοι  ελλείψει στοιχειωδών υποδομών (ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, δρόμοι, ιατρείο, σχολείο, τράπεζα, καταστήματα τροφίμων, διαδίκτυο, μεταφορές, κλπ), δεν μπορούν να μείνουν στο νησί τους ενώ οι γηραιότεροι πεθαίνουν. Το όλο θέμα έχει πέραν των άλλων και Εθνική διάσταση , αφού ένα νησί το οποίο έχει οικονομική εκμετάλλευση  κατοχυρώνει περισσότερα δικαιώματα βάση του Διεθνούς Δικαίου, έναντι ενός ακατοίκητου.

3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η εμπειρία του covid μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την λήψη άμεσων μέτρων για τους ακρίτες των μικρονήσων μας. Έτσι μπορεί να παρθεί μία σειρά από εύκολα υλοποιήσιμα μέτρα, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των  κατοίκων των μικρονήσων μας, αλλά και την παροχή κινήτρων για μετεγκατάσταση σε αυτά  ελλήνων από την ηπειρωτική Ελλάδα, με σκοπό την αναζωογόνησή τους. Αυτά εμπεριστατώνονται  κατ’ ελάχιστο στα εξής:

1. Δημιουργία ιατρείου πρωτοβάθμιας φροντίδας σε κάθε ένα από τα μικρονήσια μας και στελέχωσή τους με στρατεύσιμους ιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι θα εκτελούν την θητεία τους.  Οι παραπάνω θα πρέπει να εκπαιδευτούν πρίν την τοποθέτησή τους στα ακριτικά νησιά μας στην τηλειατρική  σε  Πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αθηνών-Θεσσαλονίκης- Πάτρας-Ηρακλείου, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν έκτακτα μείζονα περισταικά εφόσον απαιτηθεί. Το ιατρείο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο  κατ΄ ελάχιστο με φορεοφόρο όχημα, ιατρική  εξεταστική κλίνη, 2 τροχήλατα αμαξίδια, μηχάνημα υπερήχων, οξυγόνο, απινιδωτή, καρδιογράφο, πιεσόμετρο, οξύμετρο και να έχει τη δυνατότητα ακτινογραφιών.  Θα πρέπει δε σε παρακείμενο χώρο με το ιατρείο να κατασκευαστεί ελικοδρόμιο. Τα παραπάνω μερίμνη ΥΠΕΘΑ και Υπουργείου Υγείας

2. Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης  πόσιμου νερού για τον πληθυσμό , καθώς επίσης και γεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μαζί με τα απαιτούμενα καύσιμα προς τούτο. Οι γεννήτριες μπορεί να λειτουργούν είτε με ηλιακή είτε με αιολική ενέργεια, με κατάλληλες κατασκευές ανεμογενήτριων ή φωτοβολταικών . Τα παραπάνω μερίμνη Περιφέρειας Αιγαίου στην οποία υπάγονται τα μικρονήσια μας

3. Δωρεάν wi-fi  σε όλους τους κατοίκους του νησιού, μερίμνη Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

4. Σχολείο  και βιβλιοθήκη στο οποίο  με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ να διδάσκει στρατεύσιμος οπλίτης ο οποίος θα είναι δάσκαλος ή καθηγητής αναλόγως. Τα μαθήματα θα μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά σε περίπτωση ανάγκης, γαυτό θα πρέπει να δοθούν –εγκατασταθούν Η/Υ –εκτυπωτές-αναλώσιμα , από το Υπουργείο Παιδείας.

5. Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου με μέριμνα των Δήμων των μεγάλων νησιών στα οποία υπάγονται τα μικρονήσια μας.

6. Εγκατάσταση στο κοινωνικό παντοπωλείο , μηχανήματος πληρωμής λογαριασμών και ανάληψης χρημάτων  μερίμνη Τράπεζας της Ελλάδας

7. Κατασκευή- επιδιόρθωση οδικού δικτύου, προβλητών λιμανιών, χώρων άθλησης, όπου αναγκαιεί με μέριμνα του ΥΕΘΑ (Μηχανικό)

8. Οι μεταφορές και η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο , είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όπου θα πρέπει το ΥΠΕΘΑ (Πολεμικό Ναυτικό-Λιμενικό) και το αρμόδιο Υπουργείο για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες να καταρτίσουν μηνιαίο πρόγραμμα επισκεψιμότητας  πλοίων  τους στα μικρονήσια μας, ούτως ώστε να μην νοιώθουν απομονωμένοι οι ακρίτες μας.

9. Πρόνοια καταβολής  μηνιαίου  χρηματικού επιδόματος ανά κάτοικο των μικρονήσων μας, ανάλογα με τον πληθυσμό τους και σε κλίμακα όπως παρακάτω
Πληθυσμός                           Μηνιαίο Επίδομα ανά κάτοικο
1-50 κατοίκους                             700 ευρώ
51-200 κατοίκους                         500 ευρώ
201-500 κατοίκους                       350 ευρώ
501-1000 κάτοικοι                        200 ευρώ           
Το παραπάνω θα λειτουργήσει ως κίνητρο    για μετεγκατάσταση ελλήνων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα μικρονήσια μας, με ελάχιστο χρόνο παραμονής τα 5 έτη, προκειμένου να λαμβάνουν το ανωτέρω επίδομα

10. Παροχή από το κράτος  υπό την μορφή ενοικίασης στους μονίμους κατοίκους των μικρονήσων ,εκτάσεων για καλλιέργεια αλλά και ζώων και ζωοτροφών για την ανάπτυξη της απασχόλησης της γεωργίας - κτηνοτροφίας και την οικονομική  ανάπτυξη των μικρονησίδων μας

11. Δημιουργία  πολύ μικρών μονάδων παστερίωσης-επεξεργασίας ψαριών-θαλασσινών ανά μικρόνησο για τόνωση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης των νησιωτών μας.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα παραπάνω θα  πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν και να αποτελέσουν τη βάση για την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για την αποφυγή της ερημοποίησης των μικρονήσων του Αιγαίου μας

Σχης (ε.α) Παναγιώτης Νάστος 
Αναλυτής-Συγγραφέας-Μέλος ΕΛΙΣΜΕ