ΥΠΕΘΑ: Μετακινήσεις Στελεχών ΕΔ με Υπηρεσιακά Λεωφορεία

ΥΠΕΘΑ: Μετακινήσεις Στελεχών ΕΔ με Υπηρεσιακά Λεωφορεία


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Απαρχαιωμένα λεωφορεία στο Στρατό Ξηράς Π.Ε. Πιερίας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το ΥΠΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και την παλαιότητα ορισμένου αριθμού οχημάτων, πέραν της συντήρησης - εκσυγχρονισμού του πεπαλαιωμένου μέρους του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων που υλοποιείται περιοδικά, έχει σχεδιάσει την προμήθεια νέων σύγχρονων λεωφορείων και μικρολεωφορείων, προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος των υπόψη μέσων και να
επαυξηθούν οι μεταφορικές δυνατότητες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει δρομολογήσει, και βρίσκονται σε εξέλιξη, διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στην προμήθεια λεωφορείων - μικρολεωφορείων από το ελεύθερο εμπόριο, αλλά και μικρολεωφορείων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

Σε κάθε περίπτωση, στις Ένοπλες Δυνάμεις, όταν οιοδήποτε όχημα μεταπέσει σε μη λειτουργική κατάσταση, τότε δρομολογούνται ενέργειες για το πέρας της εκμετάλλευσής του και της αντικατάστασής του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, η διάθεση μέσων για τη μεταφορά προς και από το χώρο εργασίας, χωρίς να αποτελεί πάγια υποχρέωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, βρίσκεται πάντα σε προτεραιότητα στο πλαίσιο μέριμνας υπέρ του προσωπικού, και το ΥΠΕΘΑ, μέσω των Γενικών Επιτελείων, καταβάλλει επίμονες προσπάθειες συντήρησης των μεταφορικών μέσων, με σκοπό τη διατήρηση της άρτιας λειτουργικής τους κατάστασης, την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού και την εξασφάλιση του  αξιόμαχου των Μονάδων, ενώ λαμβάνονται και διοικητικά μέτρα για την μετακίνηση και την οικονομική ελάφρυνση των στρατιωτικών, οι οποίοι διαμένουν μακριά από την έδρα της Μονάδας τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ