Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων


Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Aξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Πασατά Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:62866), που γεννήθηκε το έτος 1985 στη Θεσσαλονίκη.

β. Υπολοχαγό Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ηρακλή Ευαγγελία του Αθανασίου (ΑΜ: 62920), που γεννήθηκε το έτος 1988 στη Θεσσαλονίκη.

γ. Υπολοχαγό Οικονομικού Γιαννέκα Μηνά του Αναστασίου (ΑΜ:64613), που γεννήθηκε το έτος 1989 στη Κοζάνη.

δ. Ανθυπολοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Λουφόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ:72758), που γεννήθηκε το έτος 1994 στη Λάρισα.

ε. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Τζιάλλα Κωνσταντίνο του Ελευθερίου (ΑΜ:66419), που γεννήθηκε το έτος 1968 στα Ιωάννινα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.