ΕΣΠΕΛ: Αποζημίωση Στελεχών για Εκτέλεση Υπηρεσίας

ΕΣΠΕΛ: Αποζημίωση Στελεχών για Εκτέλεση Υπηρεσίας


Έγγραφο της ΕΣΠΕ Λάρισας προς τον Α.Δ.Φ. με θέμα την Αποζημίωση Στελεχών για Εκτέλεση Υπηρεσίας

ΠΡΟΣ:      Α.Δ.Φ Λάρισας Αρ. Πρωτ. 30/2020  
                    
                                                                                                                             Λάρισα 1 Ιουν 2020
ΚΟΙΝ.:      Μέλη Ε.Σ.Π.Ε.Λ.
                 Μ.Μ.Ε
ΘΕΜΑ:     Οικονομικά (Αποζημίωση Στελεχών για Εκτέλεση Υπηρεσίας)

ΣΧΕΤ. :     α.   ν 4336/2015
β.   ν 4587/2018

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ 
   
 1.  Σας αναφέρουμε ότι, κατόπιν επικοινωνίας με μέλη μας (ΕΣΠΕΛ) που υπηρετούν στην 110 ΠΜ, ενημερωθήκαμε ότι σημαντικός αριθμός στελεχών της, εκτελεί υπηρεσίες εκτός της φρουράς Λάρισας, χωρίς να τους καταβάλλεται η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση (40 Ευρώ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του (α) σχετικού, όπως ισχύει βάσει του άρθρου 65 του (β) ομοίου, από 01 Ιουλ 19.

2. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω στελέχη, καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες διεξαγωγής επιχειρήσεων στη νήσο Χίο, κυρίως για τις μεταναστευτικές ροές, διάρκειας 1 εβδομάδος και συχνότητας 1 φορά τον μήνα, αρχομένης από 01 Οκτ 19.

3. Συναφώς σας αναφέρουμε, ότι προσφάτως τα συγκεκριμένα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας,  εξαιρέθηκαν της αποζημίωσης των 8ΗΕΕ που δικαίως χορηγήθηκε στα στελέχη του Στρατού Ξηράς για την προσφορά τους στην διεξαγωγή ανάλογων επιχειρήσεων στην παρέβριο περιοχή.

4. Κατόπιν τούτου, αιτούμαστε την δρομολόγηση ενεργειών σας για την οικονομική διευθέτηση του θέματος.

5. Με ιδιαίτερη χαρά, θα αναμένουμε την οικονομική επιβράβευση των προσπαθειών του παραπάνω προσωπικού, που θα επιφέρει την ανύψωση του ηθικού τους για την επιτυχή συνέχιση της αποστολής τους.

6. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και για τις ενέργειές σας.

7. Χειριστής θέματος, Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ ΕΣΠΕΛ: Ανχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλέφ. 6936158679.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ντιντιός Θωμάς
Σγός (ΤΤΗ)
6983509548

Ο Γεν. Γραμματέας

Ξανθόπουλος Ιωάννης
Ανθστής (ΕΑΦμΣ)
6983504260