Καταργήθηκε η εκπροσώπηση από συνδικαλιστές στα συμβούλια μεταθέσεων στρατιωτικών


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Συμμετοχή εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών στα Συμβούλια Μεταθέσεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το πλαίσιο των μεταθέσεων, ρυθμίζεται από το ν.3883/2010 (Α' 87) και εξειδικεύεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση (Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 Β' 468), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστημα των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συμμετοχή εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των στρατιωτικών στα συμβούλια μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καταργήθηκε, όπως προκύπτει από τη ρητή διάταξη της παραγράφου 1δ του άρθρου 50 «Καταργούμενες Διατάξεις» του ν.4609/2019 (Α’ 67), την αιτιολογική έκθεση του νόμου, τις λοιπές συνοδευτικές του εκθέσεις, τα πρακτικά της συζήτησής του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Ολομέλεια της Βουλής και στον Πίνακα Τροποποιούμενων - Καταργούμενων διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ