Π.Ο.Ε.Σ: Ζητούν στρατιωτικούς για διάθεση σε αεροδρόμια και λιμάνια


Έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ. με θέμα τη διάθεση στρατιωτικού προσωπικού σε αεροδρόμια και λιμάνια.

ΘΕΜΑ : Διάθεση Προσωπικού σε Αεροδρόμια και Λιμάνια

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10/05.6.2020 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

β. Φ.720/213/477519/Σ.413/22.6.2020/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

1. Με το (α) σχετικό, ζητήθηκε η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων για τη στελέχωση σημείων εισόδου της Χώρας προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο δειγματοληπτικού ελέγχου για COVID-19 σε επισκέπτες.

2. Με το (β) σχετικό η ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ ζήτησε από τα Γενικά Επιτελεία την απόδοση 140 στελεχών (28 αξκών και 112 βοηθών) για ένα τρίμηνο στα σημεία εισόδων που αναφέρονται σε αυτό, ως εξής:

α. Για τα αεροδρόμια:

ΓΕΣ: 10 αξκοί - 40 βοηθοί

ΓΕΝ: 2 αξκοί - 8 βοηθοί

ΓΕΑ: 10 αξκοί - 40 βοηθοί

β. Για τα λιμάνια:

ΓΕΣ: 2 αξκοί - 8 βοηθοί

ΓΕΝ: 3 αξκοί - 12 βοηθοί

ΓΕΑ: 1 αξκός - 4 βοηθοί       

3. Μετά τη πρόθεση για διάθεση στελεχών στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να συνδράμουν στην έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων, τώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό στελεχών τους, από τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις υγειονομικές τους υπηρεσίες.

4. Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την αντίθεσή της στην ως άνω διάθεση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθόσον θεωρεί ότι εκφεύγει της αποστολής τους και ανοίγει περαιτέρω δρόμο σε εξυπηρέτηση δημόσιων λειτουργιών που οφείλονται να καλύπτονται από άλλους φορείς, με προσλήψεις προσωπικού, προς κάλυψη επιτακτικών και άμεσων αναγκών τους.

5. Με το παρόν έγγραφό μας:

α. Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα, όπως προσφάτως έκανε η Περιφέρεια Αττικής, προς κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού σε κρατικές λειτουργίες, σε πρόσληψη ανέργων επιστημόνων συμπολιτών μας με τρίμηνες συμβάσεις εργασίας και όχι σε διάθεση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τα ήδη υποστελεχωμένα στρατιωτικά νοσοκομεία.

β. Μας γνωρίσετε εάν για την εργασία που θα κληθούν να παράξουν τα ανωτέρω στελέχη έλαβε κάποιος κρατικός φορέας χρήματα, από ποιον και πού προτίθενται να διατεθούν, δημοσιοποιώντας τυχόν έγγραφα.

γ. Εάν για την ως άνω εργασία τους θα αποζημιωθούν έτι περαιτέρω.

δ. Υπό ποιο νομικό καθεστώς θα διατεθούν και ποια η νομικά κάλυψή τους από την Υπηρεσία.

6. Ας μην γίνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις φορέας παροχής «άφωνων» εργαζομένων υφαρπάζοντας θέσεις που μπορούν να καλυφθούν με πρόσληψη άνεργων συμπολιτών μας.