Σε ποια θέματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς έδειξε ενδιαφέρον ο κ. Κων/νος Καραμανλής


Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Σερρών κ. Καραμανλή Κωνσταντίνο σε μια ιδιαίτερα θετική και εποικοδομητική συνάντηση.

Ο Υπουργός άκουσε τη θεματολογία του Σωματείου και επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εξής θέματα:

Αμετάθετο Στρατιωτικού Προσωπικού με το Πέρας 25 ετών. 
Υγειονομική Περίθαλψη των Στελεχών.
Ένταξη του Νομού Σερρών στις Παραμεθόριες Περιοχές.
Αποζημίωση 24 ωρών Υπηρεσιών.

Για τα ανωτέρω μάλιστα θέματα, ζήτησε να του σταλούν υπομνήματα με τις προτά-σεις της Ένωσης προκειμένου να εξεταστούν από τους αρμόδιους φορείς.

Στον κ. Υπουργό ετέθη και το ζήτημα των διοδίων Στρυμονικού, αναφορικά με την  ατελώς μετάβαση και επιστροφή τόσο από την εργασία όσο και από παραπομπές σε δομές δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Ο κ. Καραμανλής υποσχέθηκε να εξετάσει το εν λόγω θέμα σε μεταγενέστερο χρόνο, προκρίνοντας ως βελτιστοποιημένη επίλυση επί του παρόντος χρόνου την εξέταση της εκπτωτικής δυνατότητας.

Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο κινούμενο αδιάλειπτα επί της πολιτικής ουδετερό-τητας που επιτάσσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θα συνεχίσει να προωθεί και να  αναδει-κνύει προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη των Ε.Δ. του Νομού Σερρών ώστε να ευρεθούν προϋποθέσεις επίλυσης. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       -Ο-                                                                                -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης                                  Παναγιώτης Σαρακατσάνης

6947293370                                               6977566243