Πειθαρχική Δίωξη κατά Στρατιωτικού Συνδικαλιστή της ΠΟΕΣ


Έγγραφο της ΠΟΕΣ προς τον ΥΠΕΘΑ με θέμα την Πειθαρχική Δίωξη από τον Διοικητή του 296 Μ/Κ ΤΕ κατά Στρατιωτικού Συνδικαλιστή.

ΘΕΜΑ : Ελευθερία του «Συνδικαλίζεσθαι» - Διώξεις Συνδικαλιστών

α. Ν.1264/1982 (ΦΕΚ Α΄ 79, «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»

β. Ν.2287/1995 (ΦΕΚ Α΄ 20 «Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα»)

γ. Φ.450/19/3775/Σ.570/04.6.2020/296 Μ/Κ ΤΕ/1ο ΓΡ

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε ότι με το (γ) σχετικό, ξεκίνησε η πειθαρχική δίωξη, με κλήση σε διοικητική απολογία, του Αντιπροέδρου του ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), καθότι απογευματινές ώρες της 01.6.2020 μετέβην, ως αντιπροσωπεία του αυτού ΔΣ, μετά από αποδοχή σχετικής πρόσκλησης, στον Στρατηγό Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» και Ανώτατο Διοικητή Φρουράς Λέσβου, χωρίς να ενημερώσει προσωπικά τον Διοικητή του 296 Μ/Κ ΤΕ.

Αντιπαρερχόμενοι του γεγονότος ότι η κλήση σε απολογία παραδόθηκε στον εγκαλούμενο ως αδιαβάθμητο έγγραφο και εκτός σφραγισμένου φακέλου, κατά παράβαση κατά την άποψή μας της πειθαρχικής διαδικασίας, καθόσον το περιεχόμενό της (της κλήσης) έγινε γνωστό σε αόριστο αριθμό προσώπων, πλην του εγκαλούντος και του εγκαλουμένου, φέρνοντας σε δυσχερή θέση τον εγκαλούμενο, το οποίο παρουσίαζε ως καθ΄ έξη και κατ΄ επάγγελμα πειθαρχικό παραβάτη, θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή καθεαυτή έρχεται σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία περί σωματείων στους εν ενεργεία στρατιωτικούς και χρήζει διερεύνησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30Γ του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων.

Πράγματι απογευματινές ώρες της 01 Ιουνίου 2020 αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), αποτελούμενη και από τον Αντιπρόεδρο και εγκαλούμενο, μετέβην στο γραφείο του Στρατηγού Διοικητού της 98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»  μετά από αποδοχή σχετικής πρόσκλησης, προκειμένου να υπάρξει, καταρχήν μια πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση του ΔΣ με τον νέο Δκτή, ώστε να του μεταφερθούν τα συγχαρητήρια του ΔΣ για την ανάληψη των καθηκόντων του και εν συνεχεία να συζητηθούν θέματα της Ένωσης.

Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του ως άνω άρθρου 30Γ του (α) σχετικού, τα μέλη της διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως είναι και η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ., απολαμβάνουν πλήρη προστασία έναντι κάθε είδους δίωξης, λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης.  

Επειδή το αιτιολογικό της κλήσης σε απολογία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις προμνησθείσες διατάξεις και στενεύει αυθαιρέτως τον στενό πυρήνα του συνδικαλισμού, εγκαθιδρύοντας κατά βούληση από διοικήσεις Μονάδων περιορισμούς που ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα απαγορεύει, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και ακύρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που ήδη ξεκίνησε με την κλήση σε απολογία του Αντιπροέδρου του ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ., για ενέργεια που εντάσσεται στα καθήκοντά του ως μέλους ΔΣ συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και επικαλούμενοι τη νομική σας ιδιότητα ως λειτουργού του δικαίου, σας γνωρίζουμε ότι πληθαίνουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες στοχοποιούνται στελέχη μέλη των ΔΣ πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών μόνο της Ομοσπονδίας μας, χωρίς προκαλούμενους εκ των ιδίων λόγους και σας καλούμε για μια ακόμη ύστατη φορά σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΔΣ μας.  

Οι κ.κ. Α/ΓΕΣ και Δκτής 98 ΑΔΤΕ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούμε όπως ενεργοποιήσουν τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του Διοικητού του 296 Μ/Κ ΤΕ για φερόμενο εκ μέρους του πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2α (2) του ΣΚ 20-1, τελεσθέν στη Μυτιλήνη την 04.6.2020 δια της έναρξης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΣΠΕΕΛΣΕΒ, με την κλήση αυτού σε απολογία.