Στρατός Ξηράς: Οι Αξιωματικοί που τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων - Όλα τα ονόματα

Στρατός Ξηράς: Οι Αξιωματικοί που τέθηκαν Εκτός Οργανικών Θέσεων - Όλα τα ονόματα


ΑΠΟΦΑΣΗ

Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων

Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

α. Από 11-03-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων - Σωμάτων:

(1) Πεζικού Καλός Ανδρέας του Βασιλείου (ΑΜ:47950)

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ:48484)

(3) Πυροβολικού Μπαντής Αθανάσιος του Δημοσθένη (ΑΜ:48615)

(4) Πεζικού Τσαγκαρόπουλος Σταμάτιος του Γεωργίου (ΑΜ:48630)

(5) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κεχαγιάς Δημήτριος του Στυλιανού (ΑΜ:49033).

(6) Οικονομικού Ρόδης Κωνσταντίνος του Αργυρίου (ΑΜ:446103)

β. Από 12-03-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκε ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», ο Συνταγματάρχης Πεζικού Ανδρεάδης Παναγιώτης του Μιχαήλ (ΑΜ:47955).