Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Αντισυνταγματάρχες – Συνταγματάρχες - Όλα τα ονόματα

Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Αντισυνταγματάρχες – Συνταγματάρχες - Όλα τα ονόματα


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Συνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 18-04-2020, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:…

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ταγματάρχες Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 18-04-2020, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:


464340266-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΣΞ by enoplos.gr on Scribd