«Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών»

«Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών»


Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7112/04-06-2020) με θέμα: «Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών»

Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γιώργος Κωτσός με θέμα «Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Η αποστολή και η οργάνωση κάθε Μονάδας του Στρατού Ξηράς είναι διαφορετική, με βάση τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. 

Η πιθανότητα συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στις Μονάδες των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων θα είχε ως αποτέλεσμα αφενός την πολυετή παραμονή των στελεχών σε αυτές και αφετέρου θα επιδρούσε αρνητικά στο αξιόμαχο του Στρατού Ξηράς, καθώς οι Μονάδες αυτές δεν δίνουν τη δυνατότητα στα υπηρετούντα στελέχη να αποκομίσουν τις απαραίτητες επιχειρησιακές και διοικητικές εμπειρίες για την περαιτέρω σταδιοδρομική τους εξέλιξη.

Κατά τα λοιπά επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (β) σχετική απάντησή μας επί της (α) όμοιας Ερώτησης που είχατε καταθέσει.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ