Στη ΒτΕ η κατανομή 24ωρων Υπηρεσιών Στρατιωτικών Σ. Ξ.


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Κατανομή 24ωρων Υπηρεσιών Στρατιωτικών Σ. Ξ.»

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) με αριθμό πρωτ.: 39/21-6-2020, αναδεικνύεται το θέμα της κατανομής διατεταγμένων 24ωρων υπηρεσιών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του Σ.Ξ.

Συγκεκριμένα, οι 24ωρες υπηρεσίες πραγματοποιούνται «κατά σειρά», βάσει των κατανομών των κατηγοριών του προσωπικού που ρυθμίζει ο Σ.Κ. 20-2, σε συνδυασμό με το άρθρο 1, του ν.3883/2010 και ως σειρά, νοείται η χρονική αλληλουχία ομοειδών πραγμάτων (κατηγοριών), που συνδέονται με αιτιώδη σχέση και τίθεται σε ορισμένη τάξη-ακολουθία και υπό τον ίδιο τύπο. Επιπρόσθετα, δε και με βάση τον ΠΔ 84/2009: «Η κατανομή των υπηρεσιών μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ καθορίζεται από τον ΑΔΦ, σύμφωνα με την αριθμητική τους δύναμη και τις υποχρεώσεις τους προς ικανοποίηση των ιδίων αναγκών…».

Ενίοτε, εντούτοις, παρατηρείται ανισοκατανομή υπηρεσίας, βάσει των βαθμών των στελεχών, τα οποία τελούν υπό το ίδιο θεσμικό πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας, με μοναδικό κριτήριο τον αναλογιστικό επιμερισμό των ανωτάτων ορίων ανά μήνα της Πάγιας Διαταγής (Π.Δ) 4-49/2019 και κατά συνέπεια, οι 24ωρες υπηρεσίες διανυκτέρευσης επαυξάνουν ανισομερώς και τον εργασιακό βίο των στρατιωτικών πέραν των 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεσθε να λάβετε την απαραίτητη μέριμνα, προκειμένου να εφαρμόζεται πλήρως ο Στρατιωτικός Κανονισμός (ΣΚ 20-2), αναφορικά με την έκδοση των διατεταγμένων 24ωρων υπηρεσιών, ώστε τα όργανα να προβαίνουν στην κατανομή τους σε σχέση με το κριτήριο «κατά σειρά», αποφεύγοντας, εξ αρχής, αναλογιστικούς επιμερισμούς ανά μήνα και ανά βαθμό των ανωτάτων ορίων της Πάγιας Διαταγής (Π.Δ) 4-49/2019;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος