Μετοχικά Ταμεία και κρατήσεις του ν.4093/12 (ΕΓΓΡΑΦΟ)


«Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δίνονται»

Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Τις 7 Νοεμβρίου 2019 κατέθεσα αναφορά αρ. πρωτ. 267883/55166/2019, στο Συνήγορο του Πολίτη, για τη διακοπή και επιστροφή των κρατήσεων των Μερισμάτων ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ.

Το Ταμείο απάντησε στο ΣτΠ ότι: «ο κύριος Σταμάτης αλυσιτελώς απασχολεί την Υπηρεσία …».

Μετά από πλήθος εγγράφων που κατέθεσα στο ΣτΠ, ο Συνήγορος εξέδωσε την από 21 Ιουλίου 2019 αρ. πρωτ. 267883/32594/2020, έγγραφη διαμεσολαβητική παρέμβαση προς το ΜΤΝ.

Μεταξύ άλλων πολλών που επισημαίνει σχετικά με τις πράξεις και παραλήψεις του Ταμείου αναφέρει: «Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δημιουργεί εύλογο προβληματισμό η εξακολούθηση εφαρμογής από το Ταμείο σας, νόμου, που για τα Δικαστήρια κρίνεται ανίσχυρος, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται ότι εισάγεται μια διαφορετική εφαρμογή του στην εξεταζόμενη περίπτωση, με συνέπεια η προαναφερόμενη έγγραφη απάντησή σας να στερείται σαφούς αιτιολογίας».

Θεωρεί ότι πρέπει να επανεξετασθεί το προκείμενο ζήτημα από το Ταμείο και σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να λάβει ο αιτών έγγραφη απάντηση επί των αιτημάτων του, πλήρη, οριστική και πλήρως αιτιολογημένη.

* Ο Παναγιώτης Σταμάτης είναι αξιωματικός ε.α και συγγραφέας.

Ολόκληρο το έγγραφο του ΣτΠ:

ΜΤΝ-ΣτΠ by enoplos.gr on Scribd