«Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού»


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουµε στον βαθµό του Πλοιάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 26, 27 (παρ. 3) και 31 β [υποπαρ. (1)] του ν.3883/10, τους παρακάτω Αντιπλοιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) σε τακτική κρίση έτους 2020-21 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 5/Σ.5 από 07-04-2020 απόφασή του:


6Ψ9Ν6-Β46 by enoplos.gr on Scribd