Επίσημη απάντηση του ΓΕΣ στο Δήμο Μεγαρέων για τις φήμες δημιουργίας δομής φιλοξενίας προσφύγων στο Πεδίο βολής


«Οι εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής στο Κανδήλι,  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς της Στρατιωτικής Υπηρεσίας» σύμφωνα με το dytikeattiki.gr.

Όταν στην επικαιρότητα ήταν το θέμα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας προσφύγων στη Νέα Πέραμο φήμες ανέφεραν εκτός από το χώρο της 75 ΜΕ και το χώρο του ενεργού Πεδίου Βολής στην θέση Κανδήλι.

Ο  Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, την 1η Ιουνίου απευθύνθηκε εγγράφως στο Γενικό Επιτελείου Στρατού ζητώντας υπεύθυνη ενημέρωση.

Σε αυτή την επιστολή του Δημάρχου, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η Διεύθυνση Συντονισμού Διαχείρισης προσφυγικής κρίσης, έστειλε στο Δήμο την παρακάτω απάντηση με το υπ’ αριθμ.πρωτ: Φ900/87/778600, Σ 808/30.6.2020 έγγραφο.

« Κύριε Δήμαρχε , σεβαστέ Στρατηγέ, σε απάντηση της από 1η Ιουνίου 2020 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε ότι όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο ενεργό Πεδίο Βολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Συναφώς, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της αντιμετώπισης του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος, σε ότι αφορά στην ίδρυση νέων δομών, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΓΕΣ.

Με εκτίμηση και σεβασμό στο έργο, που επιτελείτε

 Υποστράτηγος Γεώργιος Κέλλης, Δντής Γ΄Κλάδου»

Το ως άνω έγγραφο κοινοποιήθηκε από τον κ. Σταμούλη στον Αντιδήμαρχο Νέας Περάμου κ. Σταύρο Φωτίου του Κων/νου και στον Πρόεδρο της Κοινότητας Νέας Περάμου κ. Γιάννη Σεβαστή.