Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Συνταγματάρχες - Αντισυνταγματάρχες - Όλα τα ονόματα


«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΥ4Θ6-3ΨΙ ΕΔΥΕΘΑ: 98

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Συνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 18-04-2020, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 18-04-2020, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Σχες_ΨΥ4Θ6-3ΨΙ by enoplos.gr on Scribd