Καθυστέρηση στην Πληρωμή Υπηρεσιών Αποτροπής Μεταναστευτικών Ροών στα Στελέχη των ΕΔ


Π.Ο.Ε.Σ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Καθυστέρηση στην πληρωμή υπηρεσιών αποτροπής μεταναστευτικών ροών

ΘΕΜΑ : Διάφορα Οικονομικά (Καθυστέρηση στην Πληρωμή Υπηρεσιών Αποτροπής Μεταναστευτικών Ροών)

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18/16.7.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.), με το οποίο γνωρίζεται ότι το ποσό των δεκατριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (13,22 €) που αντιστοιχεί ανά υπηρεσία αποτροπής μεταναστευτικών ροών που αντιστοιχεί στα εμπλεκόμενα στελέχη από το μήνα Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα, δεν έχει εισέτι καταβληθεί με αποτέλεσμα, πέραν της σωματικής κόπωσης, η οποία προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των καθηκόντων αλλά και την καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας, τα στελέχη αυτά να καλούνται να ξεπεράσουν και τη διαφοροποίηση που διαφαίνεται ότι υφίστανται έναντι των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ. με τους οποίους επιχειρούν από κοινού και στους οποίους καταβάλλεται η αποζημίωση για την εν λόγω υπηρεσία, αυξημένη και σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκτέλεσης της υπηρεσίας.


ΕΣΠΕΕΕ 18/2020 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΤΑΜΙ by ΠΟ ΕΣ on Scribd