Δελτία ταυτότητας στελεχών ΕΔ ως ταξιδιωτικά έγγραφα-Έξοδα για έκδοση διαβατηρίου


Ερώτηση (8034/07-07-20) στη Βουλή κατέθεσαν οι Βουλευτές Βασίλης Κεγκέρογλου και Φραγγίδης Γεώργιος με θέμα «Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ως ταξιδιωτικά έγγραφα»

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4609/19 για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) μετά την ορκωμοσία τους, τους σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) εκδίδεται δελτίο ταυτότητας, ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως ταξιδιωτικού εγγράφου. Τα ειδικά δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη εκδοθεί διατηρούν την αποδεικτική τους ισχύ έως ότου αντικατασταθούν από τα νέα. Το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που αποχωρεί από την υπηρεσία παραδίδει το δελτίο ταυτότητάς του.

Το κόστος για την έκδοση διαβατηρίου είναι περίπου στα 100 ευρώ (παράβολο, φωτογραφίες), το οποίο σε περίοδο οικονομικής στενότητας επιβαρύνονται τα ίδια τα στελέχη.

Δεδομένου ότι παρά την παρέλευση ενός έτους, δεν έχουν υλοποιηθεί τα αναγραφόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4609/19.

 

Δεδομένου ότι τα στελέχη των ΕΔ για να μετακινηθούν στο εξωτερικό, ακόμη και εντός των χωρών της ΕΕ που συμμετέχουν στη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν [ν.2514/1997 (Α΄ 140)], έχοντας στην κατοχή τους τα εν ισχύ δελτία ταυτότητας, υποχρεούνται να εκδώσουν – κατέχουν διαβατήριο.

Ερωτάσθε κε Υπουργέ:

1. Πότε προτίθεστε να υλοποιήσετε τα αναγραφόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4609/19;

2. Υπάρχει πρόβλεψη από την υπηρεσία για επιστροφή των εξόδων που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου έως την υλοποίηση του νόμου;

3. Ποιος επιβαρύνεται τα έξοδα για την έκδοση διαβατηρίου όταν τα στελέχη μεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους τόσο εκπαιδευτικούς όσο και λόγω μετάθεσης;