«Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού»


Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προάγουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 (παρ. 3) του ν.3883/10, τους παρακάτω Αξιωµατικούς οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2020-21 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή» από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/Σ.2 από 14-04-2020 απόφασή του: 


6ΖΜ66-ΥΥΩ by enoplos.gr on Scribd