Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Υπαξιωματικών - Όλα τα ονόματα


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προαγωγές Υπαξιωματικών ΑΔΑ: 6ΜΠ96-Ω38 ΕΔΥΕΘΑ: 121

Άρθρο μόνο

1. Την προαγωγή, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36, του 445/74 ν.δ. και των άρθρων 3 και 11, του 21/91 π.δ. των παρακάτω Υπαξιωματικών:

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Προαγωγές Υπαξιωματικών6ΜΠ9... by enoplos.gr on Scribd