Στρατός Ξηράς: Προαγωγές - Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές - Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Μακρυπούλια Σωτήριο του Δημητρίου (ΑΜ:51715), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Λαμία Φθιώτιδας.

β. Αντισυνταγματάρχη Διαβιβάσεων Κανελλάκη Μιχαήλ του Γεωργίου (ΑΜ:53691), που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα Αττικής.

γ. Αντισυνταγματάρχη Διαβιβάσεων Χατζηαμανέτογλου Δημήτριο του Γεωργίου (ΑΜ:54494), που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα Αττικής.

δ. Ταγματάρχη Εφοδιασμού Μεταφορών Τζαφόλια Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ:57167), που γεννήθηκε το έτος 1971 στα Τρίκαλα.

ε. Ταγματάρχη Φροντιστή Πυροβολικού Ιατρού Στέργιο του Δημητρίου (ΑΜ:56474), που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Παλαιοχώρι Καβάλας.

στ. Ταγματάρχη Υλικού Πολέμου Κολέτσιο Ηλία του Χρήστου (ΑΜ:57864), που γεννήθηκε το έτος 1973 στα Τρίκαλα.

ζ. Ταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Κάψα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:58914), που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου.

η. Ταγματάρχη Υγειονομικού Καψιώχα Ουρανία του Νικολάου (ΑΜ:59130), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Δοξάρα Λάρισας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: Ω0ΔΔ6-Υ1Ξ ΕΔΥΕΘΑ: 103):


02_ανωτερ_Ω0ΔΔ6-Υ1Ξ by enoplos.gr on Scribd