«Προαγωγές Υπαξιωματικών & Επαγγελματιών Οπλιτών»


ΑΠΟΦΑΣΗ
«Προαγωγές Υπαξιωματικών & Επαγγελματιών Οπλιτών»
ΑΔΑ: Ω6Η66-ΑΚ2

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, τον Αρχικελευστή ΕΜΘ...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Προαγωγές Υπαξιωματικών Και... by enoplos.gr on Scribd