«Αδικία για τα στελέχη των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών»

«Αδικία για τα στελέχη των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών»


Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7653/23-06-2020) με θέμα: «Αδικία για τα στελέχη των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Αδικία για τα στελέχη των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών», σας γνωρίζεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωρίζει το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αξιολογεί, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις νομικές και διοικητικές παραμέτρους του θέματος με
γνώμονα την εμπέδωση αισθήματος δικαίου στο στράτευμα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ