Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ


«Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»

ΑΔΑ: ΨΘ7Γ6-ΒΗΝ ΕΔΥΕΘΑ: 104

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες κρίσης, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού υπ’ αριθμ. «3»:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


01_κατωτερΨΘ7Γ6-ΒΗΝ by enoplos.gr on Scribd